Aktiva barn

Aktiva barn ger glada barn

Det är många saker som tillsamman skapar en bra miljö för barnen. Här hittar du våra målsättningar och mål samt hur dessa vävs in i barnens vardag.Utbytingens målsättning

På Utbytingen erbjuder vi barnen lekkamrater i olika åldrar, vilket främjar barnens utveckling. Vårt mål är att barnen skall ha en trygg och utvecklande miljö här hos oss. Vi tycker att det är viktigt att respektera barnen genom att
lyssna på dem och ge dem respons för deras åsikter och idéer. Vårt dagliga arbete präglas av demokrati där barnen får vara med och bestämma. Vårt mål är att:

Ditt barn går hit med glädje.
Att ni känner förtroende för oss då ni lämnar det finaste ni har.
Ditt barn utvecklas till en självständig person som känner att duger.
Bemöta varje barn efter deras förutsättningar

Målen ligger till grund för alla aktiviteter vi gör med barnen. Sedan har vi valt att lyfta fram vissa fokusområden som vi tycker är viktiga för barnens utveckling; leken, språklig stimulans, matematik, rörelse och naturen.


Språkutveckling och socialkompetens
Språklig stimulans ger vi barnen genom att ha dagliga morgonsamlingar där vi sjunger och ibland spelar på instrument. Vi hjälper barnens språkutveckling genom att ständigt lyssna och prata, genom att läsa böcker och berätta sagor samt använda rim och ramsor.

Rytmik och rörelse
På Utbytingen har vi tillgång till en gymnastiksal som barnen brukar använda när de är uppdelade i mindre grupper. Närheten till naturen uppmuntrar till upptäcktsfärder där barnen på ett naturligt sätt ökar sin motorik och håller sig i rörelse. Vi tror på att aktiva barn ger glada och friska barn.

Leken
Leken är viktig för varje barns lärande och därför ger vi den stort utrymme både inne och ute. Barnen ska ges möjlighet att kunna utveckla sin lek enskilt och i grupp. Genom leken utvecklar barnen sitt språk

Empati och medkänsla.
Möjlighet att utforska och undersöka.
Använda sin fantasi
Bearbeta känslor och upplevelser

Matematik
Matematik väver vi in i vardagen genom att använda ett räkneband vid morgonsamlingen. I lekar mäta och sortera. Berätta räkneberättelser samt plocka lika många saker som siffran visar.

Naturen
Utflykter till skogen sker minst en gång i veckan. Där arbetar vi med att barnen ska få ett bra förhållningssätt till sin omgivning samt öka förståelsen för årets olika faser. Inne på förskolan har vi skapat ett årstidsträd där barnen varje årstid får hjälpa till att pynta trädet så att det påminner om den aktuella årstiden.

Är du intresserad av en plats så gör gärna en intresseanmälan
KLICKA HÄR