Aktiva föräldrar

Aktiva föräldrar
På Utbytingen är föräldrarna en aktiv del av förskolan.Då Utbytingen är en föräldrakooperativ förskola utformas och drivs den gemensamt av föräldrarna. Det innebär en del jobb att ha sitt barn på vår förskola - arbete som gör att vi dels lär känna varandra i föreningen, men kanske framför allt att vi kan umgås mer med våra egna barn samt lära känna barnens lekkamrater.

Arbetsgrupper/Arbetsdagar
Utbytingens föräldrar är aktiva i förskolans drift genom olika arbetsgrupper. Genom de olika arbetsgrupperna lär man känna varandra och bidrar praktiskt till förskolans drift. Det är arbetsgrupperna som arrangerar arbetsdagar när vi behöver vara några fler, som tex städdagar.

Aktiviter
Men allting är inte arbete för föräldrarna på Utbytingen. Vi har även gemensamma trevligheter som fester och utflykter, då det är mycket skratt och glada leenden för föräldrar och barn.

Insatsdagar
Föräldrarna tar aktiv del i förskolans vardag genom insatsdagar då vi går in i barngruppen och stöder personalen. Under insatsdagarna lär man som förälder känna sitt barns kompisar på ett bra sätt och får del av barnens vardag, samt en bra kontakt med förskolans personal.För tillfället är föräldrar i barngruppen under onsdag eftermiddagar och fredagar, dessa dagar fördelas rullande mellan familjerna.

Styrelsearbete
Vanligen deltar en förälder i familjen, under halva familjens Utbyting-tid i styrelsearbetet. Det är genom styrelsen kooperativet styrs och vi påverkar förskolans innehåll.

Är du intresserad av en plats så gör gärna en intresseanmälan
KLICKA HÄR