Hantering av personuppgifter

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör en intresseanmälan. De personuppgifter som du skickar till oss omfattar kontaktinformation samt uppgifter om de barn ni vill ställa i kö.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att hantera rekrytering av barn till vår förskola.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.